דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

רִבִּית מִשְׁתַּנָּה:

כשמה כן היא. ריבית (ראו ערך) שמשתנה אחת לתקופה לפי מנגנון שהוגדר מראש במועד לקיחת ההלוואה. השינוי נקבע לפי השינויים באפיק אליו הוצמדה הריבית. זה יכול להיות ריבית בנק ישראל, האינפלציה, ריבית הלייבור, מדדים אחרים וכן על זו הדרך. לרוב נהוג להצמיד ריבית משתנה לריבית הפריים (ראו ערך). דהיינו, אם ריבית הפריים תעלה, תעלה גם הריבית אותה משלם הלווה על ההלוואה.

רִבִּית קְבוּעָה:

כשמה כן היא. ריבית (ראו ערך) שנקבעת מראש עם תחילת תקופת ההלוואה או החיסכון ואינה משתנה בעקבות שינויים בריבית הפריים או בשוויו של המטבע. יש לה יתרון מאוד משמעותי – העדר הפתעות. יש לה חיסרון מאוד משמעותי – היא לא מאפשרת גמישות בהתאם לשינויים בסביבת הריבית על ציר הזמן.

רִבִּית אֵפֶקְטִיבִית:

זהו שמה של הריבית האמיתית אותה ישלם הלווה לכל שנת הלוואה. דהיינו, הריבית האפקטיבית כוללת לא רק את הריבית הנקובה אלא גם את הריבית דריבית, הפרשי ההצמדה, עמלות שונות ותשלומים אחרים שיחולו על ההלוואה בחלוקה לשנות ההלוואה.

רִבִּית הַפְּרַיים (prime):

זהו שמה של הריבית הבסיסית במשק שנגזרת מריבית בנק ישראל. ככלל, כל גוף פיננסי יכול לקבוע את ריבית הפריים לעצמו. פריים מהמילה “פרמיה”. כלומר אותו אחוז שהבנקים המסחריים גובים מעל הריבית של בנק ישראל. כיום מקובל בבנקים לקבוע את ריבית הפריים על ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%.

רִבִּית:

ריבית היא התשלום שאנו משלמים למלווה בתמורה לכסף שהוא מלווה לנו. דהיינו, מעבר להחזר ההלוואה עצמה (הקרן). ריבית אסורה מן התורה הן על המלווה והן על הלווה. על מנת להימנע מאיסורי תורה, חשוב לוודא את קיומו של “היתר עסקה” (ראו ערך) עליו חתום הגוף שמלווה לנו כסף או נוטל מאיתנו פיקדונות. חלקים בציבור מעדיפים לכנות את הריבית בשם ‘עלות אשראי’.

רִבִּית:

זה שמו של הסכום שמקבל המלווה כתוספת על סכום ההלוואה. איסור נטילת או תשלום ריבית מיהודים הוא מהאיסורים החמורים ביותר בתורתנו הקדושה. לכן תקנו חכמים היתר עסקה (ראו ערך).

רֵגוּלַצְיָה:

מילה לועזית זו משמעותה ויסות או פיקוח. הממשלה מטילה רגולציה על גופים רבים במשק על מנת להגן על האזרחים ועל מנת לוודא כי גופים אלה פועלים בהתאם לחוק ופעילותם אינה פוגעת בכלכלת המדינה.

קֶרֶן פֶּנְסְיָּה:

נועדה להעניק לשכירים ולעצמאיים גמלה (ראו ערך) לאחר הפרישה מהעבודה. קרן פנסיה מעניקה הגנות לעובד לגיל הפרישה במקרה של פטירה או נכות ל”ע. זו קרן שמנהלת את כספם של החוסכים לפנסיה. רוב כספי החיסכון מנוהלים בשוק ההון (ראו ערך). דהיינו, מנהלי הקרן משקיעים את הכסף בשוק ההון על מנת ליצור רווחים לעמיתי הקרן ועל מנת לשמור על ערכו של הכסף. במידה והקרן רוכשת מניות (ראו ערך) או קרנות נאמנות (ראו ערך), היא הופכת את העמיתים לשותפים בחברות שאת מניותיהן רכשה.

רִבִּית דְּרִבִּית:

אפשר לומר שריבית דריבית היא הקסם שבהשקעות. זו ריבית שמחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שנצברה. בדרך כלל, בכל הלוואה (ראו ערך) מחויב הלווה בריבית דריבית כך שהריבית האפקטיבית השנתית גבוהה מהריבית הנקובה.

רֵפוֹרְמַת בָּכָר:

רפורמה בשוק ההון הישראלי שאושרה בתקופת כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כשר האוצר בשנת 2005. בכר הוא מי שהיה אז מנכ”ל האוצר, ד”ר יוסי בכר. תפקידה של הרפורמה היה לשנות את יחסי הכוחות בשוק ההון הישראלי וליצור תחרות בין הגופים הפיננסים במשק בין השאר על ידי החלשת כוחם של הבנקים. בעקבות הרפורמה נאלצו הבנקים למכור את קופות הגמל שהיו בבעלותן וניתנה האפשרות לחברות הביטוח ליטול פיקדונות ולהעניק הלוואות. כתוצאה מכך גדלה התחרות על המכשירים הפיננסיים והפנסיוניים העומדים לרשות הציבור.