דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

חַתָּם:

שמו של מתווך פיננסי שמסייע לחברה שמגייסת הון לעמוד בקריטריונים הדרושים על ידי רשות ניירות ערך והגוף בו מתבצעת ההנפקה/הגיוס (הבורסה, ראו ערך). החתם מסייע בהנפקה (ראו ערך) בכך שהוא פועל לפיזור הנחוץ של המניות או האג”ח, כשהוא מרכז ומנהל את ההנפקה ומפיץ את ניירות הערך בציבור.

קַרְטֵל:

שמה של פעולה שנועדה ליצר מונופול (ראו ערך) באמצעות שיתוף פעולה בין מספר ספקים או עסקים במשק. מטרתו של הקרטל תהיה להגדיל את רווחי שותפיו על חשבון התחרות החופשית במשק וממילא על חשבון הצרכנים. יצירת קרטל היא פעולה בלתי חוקית. משום כך לרוב תתבצע פעולה כזו בחשאי.

קֶרֶן פֶּנְסְיָּה:

נועדה להעניק לשכירים ולעצמאיים גמלה (ראו ערך) לאחר הפרישה מהעבודה. קרן פנסיה מעניקה הגנות לעובד לגיל הפרישה במקרה של פטירה או נכות ל”ע. זו קרן שמנהלת את כספם של החוסכים לפנסיה. רוב כספי החיסכון מנוהלים בשוק ההון (ראו ערך). דהיינו, מנהלי הקרן משקיעים את הכסף בשוק ההון על מנת ליצור רווחים לעמיתי הקרן ועל מנת לשמור על ערכו של הכסף. במידה והקרן רוכשת מניות (ראו ערך) או קרנות נאמנות (ראו ערך), היא הופכת את העמיתים לשותפים בחברות שאת מניותיהן רכשה.

רִבִּית דְּרִבִּית:

אפשר לומר שריבית דריבית היא הקסם שבהשקעות. זו ריבית שמחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שנצברה. בדרך כלל, בכל הלוואה (ראו ערך) מחויב הלווה בריבית דריבית כך שהריבית האפקטיבית השנתית גבוהה מהריבית הנקובה.

וַעֲדַת הַשְׁקָעוֹת:

לצדו של כל גוף שעוסק בהשקעות (ראו ערך), כמו קרנות השתלמות (ראו ערך), קופות גמל (ראו ערך), קרנות נאמנות (ראו ערך) ועוד, תהיה ועדת השקעות המורכבת ממספר אנשים הממונים על ידי הדירקטוריון (ראו ערך). תפקידה של ועדת ההשקעות הוא, בין היתר, להתוות עבור הגוף מדיניות השקעה, בהתאם להחלטות הדירקטוריון. על פי החוק, ועדת השקעות של כל קרן נאמנות חייבת להתכנס לפחות פעם בשבועיים. לקבוצת ‘בסדנו’ ועדת השקעות המורכבת מצוות מקצועי ובעל ניסיון רב שבוחנת כל הצעת השקעה ביסודיות בטרם הצגתה לציבור המשקיעים.

בַּעַל עִנְיָן:

הוא מי שמחזיק לפחות בחמישה אחוזים מהון המניות של החברה או מי שמחזיק בתפקיד ניהולי או דירקטור בחברה. מי שמוגדר בעל עניין נתון להגבלות שנקבעו על ידי רשות ניירות ערך. מי שמחזיק ב-5% מהון המניות של החברה יכול לדרוש מינוי דירקטורים מטעמו בדירקטוריון החברה.

בַּעַל שְׁלִיטָה:

הוא מי שמחזיק בגרעין השליטה של חברה ציבורית שנסחרת בבורסה ומניותיה נמצאות בידי הציבור. גרעין השליטה יכול להיות אחזקה של רוב המניות (דהיינו 51% מהן), או אחזקה של מניות השליטה. כאשר המניות מפוזרות בידיהם של משקיעים רבים, אין צורך באחזקה של רוב המניות על מנת להיות בעל השליטה. על בעל השליטה חלות הגבלות רבות על ידי רשות ניירות ערך (ראו ערך).

דִּירֶקְטוֹרְיוֹן:

השם הלועזי של “מועצת מנהלים” בחברה. גוף זה הוא הגוף שמתווה את מדיניות החברה או העסק ובו אמורים להיות מיוצגים בעלי המניות. הדירקטוריון אינו מבצע את המדיניות, הוא מתווה אותה והנהלת החברה היא זו שמבצעת אותה. בחברות ציבוריות ניתן למצוא בין חברי הדירקטוריון גם נציג מקרב הציבור.

פּוֹלִיסָה פִינַנְסִית:

אפשר לקרוא לזה פשוט תוכנית חיסכון (ראו ערך). זהו מכשיר השקעה של חברות הביטוח. השם פוליסה מטעה. אין קשר בינו ובין ביטוח. הוא מהווה סוג של תוכנית חיסכון שרבים אינם מודעים לו. מציע לרוב תנאים טובים יותר מאשר קרנות הנאמנות (ראו ערך) או תוכניות החיסכון (ראו ערך) של הבנקים.

תְּעוּדַת סַל:

זהו מוצר פיננסי ששייך למשפחת המוצרים המחקים (ראו ערך). מחזיק תעודת סל אינו מחזיק מניות שנסחרות בבורסה או כל מוצר פיננסי אחר, הוא מחזיק בהתחייבות מנפיק התעודה להעניק לו תשואה (ראו ערך) בהתאם לאופי מרכיבי הסל. מנפיק התעודה אינו חייב להחזיק במרכיבי הסל אלא להעניק את התשואה בהתאם לביצועי הרכיבים שהתעודה “מחקה” אותם, כאמור.