דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

צְמִיחָה:

ביטוי זה נועד לציין את ההפרש החיובי בין פעילות המשק על ציר הזמן. דהיינו, עליית שווי הפעילות במשק במשך השנה. ישנה גם צמיחה שלילית (ראו ערך) המשקפת ירידה בפעילות הכלכלית במשק.