דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

רִבִּית מִשְׁתַּנָּה:

כשמה כן היא. ריבית (ראו ערך) שמשתנה אחת לתקופה לפי מנגנון שהוגדר מראש במועד לקיחת ההלוואה. השינוי נקבע לפי השינויים באפיק אליו הוצמדה הריבית. זה יכול להיות ריבית בנק ישראל, האינפלציה, ריבית הלייבור, מדדים אחרים וכן על זו הדרך. לרוב נהוג להצמיד ריבית משתנה לריבית הפריים (ראו ערך). דהיינו, אם ריבית הפריים תעלה, תעלה גם הריבית אותה משלם הלווה על ההלוואה.

רִבִּית קְבוּעָה:

כשמה כן היא. ריבית (ראו ערך) שנקבעת מראש עם תחילת תקופת ההלוואה או החיסכון ואינה משתנה בעקבות שינויים בריבית הפריים או בשוויו של המטבע. יש לה יתרון מאוד משמעותי – העדר הפתעות. יש לה חיסרון מאוד משמעותי – היא לא מאפשרת גמישות בהתאם לשינויים בסביבת הריבית על ציר הזמן.

פר”מ:

ראשי תיבות של המילים ‘פיקדון ריבית משתנה’. פיקדון זה, בשונה מפר”י (ראו ערך) נועד לתקופה של שבעה ימים עד שנה. ובשונה מפק”מ, הריבית שבו שבו צמודה לריבית הפריים.

פר”י:

ראשי תיבות של המילים ‘פיקדון ריבית יומית’. בשונה מפיקדון קצר מועד (פק”מ), פיקדון זה ניתן להפקיד לימים בודדים ואין צורך להתחייב מראש על תקופת הפיקדון.

פָּקָ”מ:

ראשי תיבות של המילים ‘פיקדון קצר מועד’. זהו פיקדון לזמן קצוב (עד שנה) בו הריבית לתקופה המוגדרת היא ריבית נמוכה אך ידועה מראש והיא מבוססת על ריבית הפריים.

פֵּרוּק:

המילה עצמה אינה כלכלית אלא שהיא באה לידי ביטוי כלכלי כאשר חברה שנקלעה לקשיים כלכליים עומדת מול בקשת פירוק שהגישו נושיה לבית המשפט. הפירוק נועד למכור את נכסי החברה ולשלם באמצעותם את חובותיה לנושים. פירוק רלוונטי גם לעמותות מאותה סיבה. אנשים פרטיים במצב דומה עשויים למצוא את עצמם מול כינוס נכסים (ראו ערך).

פֶּנְסִיָּה:

סכום חודשי קבוע (קצבה) אותו יקבל העובד לאחר גיל הפרישה. הפנסיה נוצרת באמצעות תשלומים שוטפים שנצברים לאורך שנות העבודה והיא נועדה לאפשר לעובד הכנסה חודשית לאחר גיל הפרישה. כיום גיל הפרישה לנשים עומד על 62 ולגברים על 67. תוחלת החיים (ראו ערך) כבר חצתה את קו השמונים שנה בממוצע.

פֵדֵרָל רֵזֵרְב:

בשמו המקוצר ה’פֶד’, הוא שמו של הבנק המרכזי של ארצות הברית שמפקח על המערכת הבנקאית בכלכלה הגדולה ביותר בעולם (נכון ל־2020). הבנק הוקם בשנת 1913, שש עשרה שנה לפני השפל הגדול שפרץ בשנת 1929.

רִבִּית אֵפֶקְטִיבִית:

זהו שמה של הריבית האמיתית אותה ישלם הלווה לכל שנת הלוואה. דהיינו, הריבית האפקטיבית כוללת לא רק את הריבית הנקובה אלא גם את הריבית דריבית, הפרשי ההצמדה, עמלות שונות ותשלומים אחרים שיחולו על ההלוואה בחלוקה לשנות ההלוואה.

רִבִּית הַפְּרַיים (prime):

זהו שמה של הריבית הבסיסית במשק שנגזרת מריבית בנק ישראל. ככלל, כל גוף פיננסי יכול לקבוע את ריבית הפריים לעצמו. פריים מהמילה “פרמיה”. כלומר אותו אחוז שהבנקים המסחריים גובים מעל הריבית של בנק ישראל. כיום מקובל בבנקים לקבוע את ריבית הפריים על ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%.