דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

עַמְלַת פֵּרָעוֹן מֻקְדָּם:

במידה שהלווה מעוניין לפרוע את ההלוואה לפני תום תקופת ההלוואה, הבנק עשוי לדרוש קנס הקרוי “עמלת פירעון מוקדם” עקב אובדן ההכנסה הצפויה לו מהריבית לאורך תקופת ההחזר. מקובל בדרך כלל במקרים של הלוואות לטווח ארוך.

עַרְבוּיוֹת/בִּטְחוֹנוֹת:

כלים שהבנק דורש על מנת לוודא יכולת עמידה בהחזרי ההלוואה. הבנק עשוי לדרוש את חתימתם של אנשים אחרים על ההלוואה או חלקה, אלו נקראים ערבים או לדרוש את משכונם של נכסים שונים שישמשו בטוחות (ביטחונות) כנגד ההלוואה.

עֵרֶךְ פִּדְיוֹן:

הכינוי לכל סכום כסף שמקבל צד לחוזה בעת ביטול פוליסת ביטוח (ראו ערך), בטרם הגיע מועד תום תקופת הביטוח או טרם קרות מקרה הביטוח.

עֵרֶךְ נוֹמִינָלִי:

להבדיל מערך ריאלי, הערך הנומינלי הוא הערך המספרי של הכסף. נניח שיש לנו מיליון שקלים ביד ויכולנו לקנות בהם דירה לפני שנה. כעת נוכל לקנות בהם 3/4 דירה. בערכם הנומינלי (המספרי) לא חל שינוי. בערכם הריאלי חל גם חל והם שווים (ריאלית) 75% מערכם הנומינלי.