דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

נוֹסְטְרוֹ:

ובתואר המלא ‘חשבון נוסטרו’. חשבון זה הוא חשבון באמצעותו מבצע חבר בורסה או כל גוף פיננסי את פעולות הקניה והמכירה של ניירות הערך עבור עצמו ולא עבור לקוחותיו. זה כמו לומר “החשבון שלי”. בחשבון זה לא יכול חבר בורסה או בית השקעות לבצע פעולות עבור לקוחותיו, והוא חייב בדיווח נפרד לבורסה עבור חשבון זה.