דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

יִסּוּף:

זה שמו של מצב בו עולה ערכו של מטבע כלשהו לעומת מטבע של מדינה אחרת. התחזקות של השקל לעומת הדולר הוא למעשה ייסוף של השקל שכן כוח הקנייה שלו עלה. מצב של ייסוף הוא היפוכו של הפיחות (ראו ערך).