דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

וְעַד הַפִּקּוּחַ הַהִלְכָתִי:

הוא שמו של גוף שתפקידו לפקח הלכתית על השקעות ופיננסים. שמו המלא של הגוף הוא ‘ועד הפיקוח על הפיננסים שעל־ידי בד”צ העדה החרדית’. הגוף הזה נוסד בעקבות חקיקת חוק פנסיה חובה (ראו ערך) והוא מפקח על מסלולי השקעה כשרים ומאשר מדיניות השקעה שאינה נוגדת את דרישות ההלכה. קבוצת ‘בסדנו’ מפוקחת על־ידי ועד הפיקוח ההלכתי.

קֶרֶן פֶּנְסְיָּה:

נועדה להעניק לשכירים ולעצמאיים גמלה (ראו ערך) לאחר הפרישה מהעבודה. קרן פנסיה מעניקה הגנות לעובד לגיל הפרישה במקרה של פטירה או נכות ל”ע. זו קרן שמנהלת את כספם של החוסכים לפנסיה. רוב כספי החיסכון מנוהלים בשוק ההון (ראו ערך). דהיינו, מנהלי הקרן משקיעים את הכסף בשוק ההון על מנת ליצור רווחים לעמיתי הקרן ועל מנת לשמור על ערכו של הכסף. במידה והקרן רוכשת מניות (ראו ערך) או קרנות נאמנות (ראו ערך), היא הופכת את העמיתים לשותפים בחברות שאת מניותיהן רכשה.

רִבִּית דְּרִבִּית:

אפשר לומר שריבית דריבית היא הקסם שבהשקעות. זו ריבית שמחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שנצברה. בדרך כלל, בכל הלוואה (ראו ערך) מחויב הלווה בריבית דריבית כך שהריבית האפקטיבית השנתית גבוהה מהריבית הנקובה.

וַעֲדַת הַשְׁקָעוֹת:

לצדו של כל גוף שעוסק בהשקעות (ראו ערך), כמו קרנות השתלמות (ראו ערך), קופות גמל (ראו ערך), קרנות נאמנות (ראו ערך) ועוד, תהיה ועדת השקעות המורכבת ממספר אנשים הממונים על ידי הדירקטוריון (ראו ערך). תפקידה של ועדת ההשקעות הוא, בין היתר, להתוות עבור הגוף מדיניות השקעה, בהתאם להחלטות הדירקטוריון. על פי החוק, ועדת השקעות של כל קרן נאמנות חייבת להתכנס לפחות פעם בשבועיים. לקבוצת ‘בסדנו’ ועדת השקעות המורכבת מצוות מקצועי ובעל ניסיון רב שבוחנת כל הצעת השקעה ביסודיות בטרם הצגתה לציבור המשקיעים.

ווֹל סְטרִיט:

רחוב ברובע מנהטן בניו־יורק. ברחוב הזה המהווה מרכז עסקים מרכזי (עולמי) ממוקמת הבורסה לניירות ערך MYSE שהמסחר שמתקיים בה משפיע על כל הבורסות בעולם.