דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

הַצְמָדָה:

פעילויות פיננסיות רבות צמודות למדד המחירים לצרכן (ראו ערך) ולשינוי באינפלציה (ראו ערך). ההצמדה נועדה לשמר את ערך המטבע כך שערכו יהיה ריאלי גם לאחר שנים. חשוב לדעת כי הצמדה של הלוואה או כל פעולה פיננסית שיש בה חוב, דורשת מן הצדדים לערוך ביניהם היתר עסקה כדי לצאת מכל ספק.

הַיָּד הַנֶּעֱלָמָה:

שמו של עקרון כלכלי לפיו גם בשיטה הקפיטליסטית (ראו קפיטליזם) בה כל יחיד פועל על מנת להשיא את רווחיו ואת תועלתו האישית, יש בפעולותיו לא פעם כדי לתרום שלא במתכוון לטובת כלל החברה ולעיתים אף יותר מאשר אילו היה פועל במכוון להשגת מטרה זו.

הַנְפָּקָה:

הדרך לגייס כסף מהציבור באמצעות הנפקת ומכירת מניות או אגרות חוב (ראו ערך). הנפקת מניות היא למעשה מכירת חלקים זעירים מהחברה למשקיעים. הנפקת אג”ח היא למעשה נטילת הלוואה ממשקיעים בתמורה לשעבוד נכסי החברה. לרוב תבוצע ההנפקה על ידי חתמים (ראו ערך) והיא מטילה על החברה את האחריות כלפי ציבור המשקיעים שרכש את המוצר המונפק. בטרם ההנפקה על החברה לפרסם תשקיף (ראו ערך) ולאחר מכן עליה לדווח מידי רבעון לציבור המשקיעים על ביצועיה.

הַלְבָּנַת הוֹן:

הפיכת כסף “שחור”, דהיינו כסף לא כשר, שלא דווח כחוק או הושג בדרכים עברייניות, לכסף “חוקי וכשר”. ישנן דרכים שונות לעשות זאת. לדוגמא: באמצעות גורם ביניים שמפקיד את הכסף הלא חוקי בחשבונו, ומוציא אותו אחר כך בדרכים שונות. או באמצעות הקמת חברת קש (ראו ערך) שזרימת הכספים אליה מסתירה את פעילותה האמיתית. רוב המדינות המפותחות נלחמות כיום בהלבנת הון, וחוקים נוקשים שנחקקו באחרונה במדינות שונות בעולם הפכו את הלבנת ההון קשה לביצוע.

הַלְאָמָה:

מצב בו הממשלה מעבירה לבעלותה נכס פרטי. זו פעולה שאינה אופיינית לממשלות במדינות דמוקרטיות משום שהיא נעשית לרוב שלא בהסכמת בעל הנכס. עם זאת, לעיתים הלאמה נעשית מתוך כוונה טובה. כך למשל הלאימה ממשלת ישראל את הבנקים לאחר התרסקות הבורסה בעקבות משבר ויסות המניות בידי הבנקים בשנות השמונים.

הַפְרָטָה:

מצב בו חברה ממשלתית, נכס או שירות ממשלתי עוברים לבעלות פרטית. חברת התקשורת ‘בזק’ הייתה בעבר חברה ממשלתית שהופרטה ועברה לידיים פרטיות. דואר ישראל וחברת החשמל הן עדיין חברות ממשלתיות.