דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

דֵּרוּג אַשְׁרַאי:

כל חברה וכל מדינה שמבקשת ללוות כסף מהציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב, עשויה להציג דירוג אשראי שמשקף את הסיכון הקיים למלווים. חברות דירוג האשראי בוחנות את מכלול נתוני החברה או המדינה וסביבת פעילותה ומחליטים מהו הדירוג. לישראל דירוג אשראי שנחשב טוב מאוד. מאז 2019 עם תחילת פעולתה של ‘מערכת נתוני אשראי’ (ראו ערך), כל אדם זוכה לדירוג אשראי בהתאם לנתונים שמופיעים במערכת זו.

דִּיבִידֶנְדּ:

שמו של התגמול שהחברה משלמת למחזיקי מניותיה. לא מדובר בריבית ואין חובה לשלם דיבידנד. הדיבידנד משולם מהמזומן שיצרו רווחי החברה. במידה והוא אינו מחולק, הוא חוזר לקופת החברה ומושקע בה בשמם של מחזיקי המניות.

דּוּאוֹפּוֹל:

מצב בו שתי חברות שולטות בשוק כך שהן יכולות לווסת את המחירים בשוק ולצרכן אין אפשרויות אחרות. ראו גם מונופל ואוליגופול.

קֶרֶן פֶּנְסְיָּה:

נועדה להעניק לשכירים ולעצמאיים גמלה (ראו ערך) לאחר הפרישה מהעבודה. קרן פנסיה מעניקה הגנות לעובד לגיל הפרישה במקרה של פטירה או נכות ל”ע. זו קרן שמנהלת את כספם של החוסכים לפנסיה. רוב כספי החיסכון מנוהלים בשוק ההון (ראו ערך). דהיינו, מנהלי הקרן משקיעים את הכסף בשוק ההון על מנת ליצור רווחים לעמיתי הקרן ועל מנת לשמור על ערכו של הכסף. במידה והקרן רוכשת מניות (ראו ערך) או קרנות נאמנות (ראו ערך), היא הופכת את העמיתים לשותפים בחברות שאת מניותיהן רכשה.

רִבִּית דְּרִבִּית:

אפשר לומר שריבית דריבית היא הקסם שבהשקעות. זו ריבית שמחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שנצברה. בדרך כלל, בכל הלוואה (ראו ערך) מחויב הלווה בריבית דריבית כך שהריבית האפקטיבית השנתית גבוהה מהריבית הנקובה.

וַעֲדַת הַשְׁקָעוֹת:

לצדו של כל גוף שעוסק בהשקעות (ראו ערך), כמו קרנות השתלמות (ראו ערך), קופות גמל (ראו ערך), קרנות נאמנות (ראו ערך) ועוד, תהיה ועדת השקעות המורכבת ממספר אנשים הממונים על ידי הדירקטוריון (ראו ערך). תפקידה של ועדת ההשקעות הוא, בין היתר, להתוות עבור הגוף מדיניות השקעה, בהתאם להחלטות הדירקטוריון. על פי החוק, ועדת השקעות של כל קרן נאמנות חייבת להתכנס לפחות פעם בשבועיים. לקבוצת ‘בסדנו’ ועדת השקעות המורכבת מצוות מקצועי ובעל ניסיון רב שבוחנת כל הצעת השקעה ביסודיות בטרם הצגתה לציבור המשקיעים.

בַּעַל עִנְיָן:

הוא מי שמחזיק לפחות בחמישה אחוזים מהון המניות של החברה או מי שמחזיק בתפקיד ניהולי או דירקטור בחברה. מי שמוגדר בעל עניין נתון להגבלות שנקבעו על ידי רשות ניירות ערך. מי שמחזיק ב-5% מהון המניות של החברה יכול לדרוש מינוי דירקטורים מטעמו בדירקטוריון החברה.

בַּעַל שְׁלִיטָה:

הוא מי שמחזיק בגרעין השליטה של חברה ציבורית שנסחרת בבורסה ומניותיה נמצאות בידי הציבור. גרעין השליטה יכול להיות אחזקה של רוב המניות (דהיינו 51% מהן), או אחזקה של מניות השליטה. כאשר המניות מפוזרות בידיהם של משקיעים רבים, אין צורך באחזקה של רוב המניות על מנת להיות בעל השליטה. על בעל השליטה חלות הגבלות רבות על ידי רשות ניירות ערך (ראו ערך).

דִּירֶקְטוֹרְיוֹן:

השם הלועזי של “מועצת מנהלים” בחברה. גוף זה הוא הגוף שמתווה את מדיניות החברה או העסק ובו אמורים להיות מיוצגים בעלי המניות. הדירקטוריון אינו מבצע את המדיניות, הוא מתווה אותה והנהלת החברה היא זו שמבצעת אותה. בחברות ציבוריות ניתן למצוא בין חברי הדירקטוריון גם נציג מקרב הציבור.

דֶּפְלַצְיָה:

דפלציה מבטאת ירידת מחירים במשק. היא מהווה את ההיפך מאינפלציה (ראו ערך) וקיומה מעלה את כוח הקנייה של הצרכנים. במקרים קיצוניים משקפת הדפלציה מיתון כבד וירידה באיכות החיים.