דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

גְרוֹנְטוֹלוֹגְיָה פִינַנְסִית:

גרונטולוגיה הוא שמו המקצועי של מדע חקר הזקנה ולו היבטים רבים. בשל הגידול הכמותי של בני הגיל השלישי בעולם, נוהגים כיום לחלק את הגרונטולוגיה למספר ענפים. גרונטולוגיה פיננסית הוא שמו של הענף שחוקר את ההיבטים הכלכליים של הזקנה. המסקנות המעשיות מהמחקר מעלות כי לתחום זה ישנה השפעה רבה על ההתנהלות הכלכלית בגיל צעיר. במילים אחרות ופשוטות יותר: איזהו חכם? הרואה את הנולד.

גְּרֵיְס:

זהו שמה של הלוואת גישור (או הלוואת בלון). בדרך כלל מקובל כי בהלוואה מסוג זה משלם הלווה רק את הריבית (ראו ערך) במשך תקופת ההלוואה. את הקרן ישלם הלווה עם תום התקופה. הלוואות גרייס נלקחות בדרך כלל כאשר ממתינים לסכום כסף שעשוי להגיע במועד מסוים בעתיד וזקוקים לו כבר עכשיו, בהווה.

גְמַ”ח:

ראשי תיבות ‘גמילות חסדים’. זהו גוף ללא מטרות רווח שנפוץ בעיקר בציבור החרדי. מטרתו להעניק הלוואות ללא ריבית. עד לפני מספר שנים גמ”חים רבים שימשו גם כבנקים בזעיר אנפין. דהיינו: קיבלו הפקדות והעניקו הלוואות. הנוהג הזה השתנה בשנים האחרונות וכיום הוא מפוקח על־ידי הרשויות וכפוף לתנאים שנקבעו בחוק.