דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

בַּנְק:

הוא שמו הגנרי של גוף פיננסי שמקבל הפקדות מלקוחותיו ומעניק להם הלוואות. הכנסותיו של בנק נוצרות מההפרש שבין מחיר הקנייה של הכסף (מבנק ישראל, מהלקוחות) ומחיר המכירה (לבנק ישראל או ללקוחות). הבנק גם מרוויח מהעמלות שהוא גובה תמורת השירותים שהוא מעניק. חשוב לציין כי בשנים האחרונות אושר לחברות פיננסיות שונות לקבל הפקדות ולהעניק הלוואות. חברות אלו הן חברות אשראי חוץ בנקאי ולא יכולות לנהל פעילות עובר ושב.

קֶרֶן פֶּנְסְיָּה:

נועדה להעניק לשכירים ולעצמאיים גמלה (ראו ערך) לאחר הפרישה מהעבודה. קרן פנסיה מעניקה הגנות לעובד לגיל הפרישה במקרה של פטירה או נכות ל”ע. זו קרן שמנהלת את כספם של החוסכים לפנסיה. רוב כספי החיסכון מנוהלים בשוק ההון (ראו ערך). דהיינו, מנהלי הקרן משקיעים את הכסף בשוק ההון על מנת ליצור רווחים לעמיתי הקרן ועל מנת לשמור על ערכו של הכסף. במידה והקרן רוכשת מניות (ראו ערך) או קרנות נאמנות (ראו ערך), היא הופכת את העמיתים לשותפים בחברות שאת מניותיהן רכשה.

רִבִּית דְּרִבִּית:

אפשר לומר שריבית דריבית היא הקסם שבהשקעות. זו ריבית שמחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית שנצברה. בדרך כלל, בכל הלוואה (ראו ערך) מחויב הלווה בריבית דריבית כך שהריבית האפקטיבית השנתית גבוהה מהריבית הנקובה.

וַעֲדַת הַשְׁקָעוֹת:

לצדו של כל גוף שעוסק בהשקעות (ראו ערך), כמו קרנות השתלמות (ראו ערך), קופות גמל (ראו ערך), קרנות נאמנות (ראו ערך) ועוד, תהיה ועדת השקעות המורכבת ממספר אנשים הממונים על ידי הדירקטוריון (ראו ערך). תפקידה של ועדת ההשקעות הוא, בין היתר, להתוות עבור הגוף מדיניות השקעה, בהתאם להחלטות הדירקטוריון. על פי החוק, ועדת השקעות של כל קרן נאמנות חייבת להתכנס לפחות פעם בשבועיים. לקבוצת ‘בסדנו’ ועדת השקעות המורכבת מצוות מקצועי ובעל ניסיון רב שבוחנת כל הצעת השקעה ביסודיות בטרם הצגתה לציבור המשקיעים.

בַּעַל עִנְיָן:

הוא מי שמחזיק לפחות בחמישה אחוזים מהון המניות של החברה או מי שמחזיק בתפקיד ניהולי או דירקטור בחברה. מי שמוגדר בעל עניין נתון להגבלות שנקבעו על ידי רשות ניירות ערך. מי שמחזיק ב-5% מהון המניות של החברה יכול לדרוש מינוי דירקטורים מטעמו בדירקטוריון החברה.

בַּעַל שְׁלִיטָה:

הוא מי שמחזיק בגרעין השליטה של חברה ציבורית שנסחרת בבורסה ומניותיה נמצאות בידי הציבור. גרעין השליטה יכול להיות אחזקה של רוב המניות (דהיינו 51% מהן), או אחזקה של מניות השליטה. כאשר המניות מפוזרות בידיהם של משקיעים רבים, אין צורך באחזקה של רוב המניות על מנת להיות בעל השליטה. על בעל השליטה חלות הגבלות רבות על ידי רשות ניירות ערך (ראו ערך).

בּוּרְסָה:

במקור משמעות המילה היא ארנק או נכון יותר שקיק לכסף. השם הזה הושאל עם השנים לשוק בו ניתן לקנות ולמכור חלקי חברות, חוזים, שותפויות ועוד ועוד. בורסה היא למעשה המקום בו סוחרים במוצרים פיננסיים סחירים. אלה יכולות להיות מניות של חברות; אגרות חוב קונצרניות; אגרות חוב ממשלתיות; אופציות; חוזים עתידיים על סחורות ואפילו פרחים.