דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

אוֹפְּצִיָּה:

זהו מכשיר פיננסי המהווה חוזה בין שני צדדים: כותב האופציה ורוכש האופציה. שני הצדדים מסכימים כי בתמורה לסכום ששילם הרוכש הוא יהיה רשאי לרכוש נכס מסוים, אגרת חוב, מנייה (ראו ערכים) או כל מכשיר פיננסי אחר במחיר שהוסכם ונקבע מראש. באותה דרך ניתן גם לרכוש חוזה שמאפשר מכירתו של נכס מסוים במחיר קבוע מראש. מחיר האופציה הוא מחיר הסיכון שנוטל על עצמו הכותב או הרוכש בהתאם למצבו של אותו נכס.

אַקְטוּאַרְיָה:

ענף בחקר הכלכלה שמנסה למצוא פתרון לבעיות כלכליות שנובעות ממצב של אי-וודאות. מטבע הדברים הענף הזה מעניין במיוחד את שוק הביטוח והפנסיה (ראו ערך). אקטוארים מועסקים בשוק זה על־מנת לנתח את תוחלת החיים הצפויה למול היקף הכספים הנדרש לקיומם של אותם חיים. אקטואריה תושפע מאירועים כמו מלחמות ממושכות, מגפות, אסונות ועוד.

אַזְהָרַת רֶוַח:

כאשר חברה ציבורית צופה ירידה ברווחיה עליה למסור הודעה לבעלי המניות (ראו ערך) על־מנת שיכלכלו את מעשיהם בהתאם. את השינוי הצפוי מודדים בהשוואה לתקופות קודמות מקבילות. אזהרת רווח עלולה להשפיע על שער מניותיה של החברה לטווח הקצר ו/או הארוך.

אוֹלִיגוֹפּוֹל:

בדומה למונופול (ראו ערך) אוליגופול הוא מצב בו השוק נשלט על ידי מספר מצומצם של חברות שאין ביניהן תחרות אמיתית של ממש.

אַרְנוֹנָה:

מקור המונח באימפריה הרומית והוא אחד מסוגי המס המוטלים על אזרחי המדינה. המס מוטל על ידי הרשות המקומית בגיבויו של הממשל המרכזי. הארנונה מוגדרת כמס למרות שהיא למעשה “אגרה” שתושבי הרשות משלמים תמורת שירותי ניקיון, תברואה, ביטחון, תשתיות ועוד. בגמרא אנו מוצאים את הארנונה כמס שהוטל על ידי הרומאים על תושבי הנציבויות השונות.

אֶחָד הָעָם:

רחוב בתל אביב קרוב לשכונת נווה צדק. ברחוב הזה הייתה ממוקמת הבורסה הישראלית לניירות ערך במשך שנים רבות. כיום שוכנת הבורסה ברחוב אחוזת בית הסמוך. למרות גודלה המיניאטורי של הכלכלה הישראלית, יש שמייחסים לבורסה הישראלית השפעה גלובאלית בעיקר בכל מה שקשור למסחר במניות ההיי־טק שחלק לא מבוטל מהן נסחר במקביל בבורסות אחרות בעולם (ראו ארביטראז’).

אַרְבִּיטַרְז’:

ניצול הפרשי שער במניה או בכל מוצר אחר, בדרך כלל בתחום ההשקעות והפיננסים, שנסחרים ביותר משוק אחד. לדוגמא: מניית טבע או מניות טכנולוגיה שנסחרות גם בבורסה של תל־אביב וגם בזו של ניו־יורק במחירים שונים. ניצול הפער מכונה ארביטרז’. לקבוצת ‘בסדנו’ פעילות מקבילה בארץ ובצפון אמריקה, המאפשרת לה להגדיל את טווח התשואה עבור המשקיעים בקרנותיה.

אִגֶּרֶת חוֹב (אג”ח):

אגרת חוב היא למעשה שטר שניתן על ידי לווה למלווה. כאשר חברה כלשהי או גוף ממשלתי או מוניציפאלי מעוניין לגייס כסף מהציבור הוא יכול להנפיק אגרות חוב בתמורה להלוואה שניתנת לו על ידי רוכשי האגרות – המלווים. האיגרת נושאת ריבית נקובה והיא תיפרע לפי הזמן שצוין בה. ישנן מספר סוגים של אגרות חוב: ישנן ממשלתיות באמצעותן מגייסת ממשלה כסף למימון הוצאותיה או השקעותיה. ישנן קונצרניות באמצעותן מגייסות חברות מסחריות כסף למימון השקעות ופעילות שוטפת.

אֵקוֹנוֹמֶטְרִיקָה:

תחום במחקר הכלכלי שהחל להתפתח כבר במאה הי”ז למניינם. המחקר האקונומטרי מבקש לבדוק השערות כלכליות באמצעות שימוש בנתונים מוכחים הניתנים לאימות. תורת האקונומטריה מעניקה את הכלים להתמודדות מדעית עם השערות שונות בחקר הכלכלה.

אַבְטָלָה:

מצב בו אדם אינו עובד מסיבות שונות. ישנם מספר סוגי אבטלה: אבטלה “מובנית” – נובעת מפער בין היצע העבודה לכוח האדם התואם את מקצועות העבודה. אבטלה “סמויה” – אנשים רשומים כעובדים אך אינם מייצרים בפועל ולא תורמים לתוצר. אבטלה “זמנית” או “מחזורית” – נובעת לדוגמא מהעתקת מפעל ממקום למקום. אבטלת “רווחה” אותה ניתן למצוא במדינות בהן דמי האבטלה גבוהים דיים עד כדי עידוד אנשים לא לצאת לעבודה.