דברו איתנו

בואו להחכים

המילון הכלכלי של בסדנו 

¬¬¬אִגֶּרֶת חוֹב )אג"ח(:

מגייסות חברות מסחריות כסף למימון השקעות ופעילות שוטפת. ישנן מספר סוגים של אגרות חוב: ישנן ממשלתיות באמצעותן מגייסת ממשלה כסף למימון הוצאותיה או השקעותיה. ישנן קונצרניות באמצעותן להנפיק אגרות חוב בתמורה להלוואה שניתנת לו על ידי רוכשי האגרות – המלווים. האיגרת נושאת ריבית נקובה והיא תיפרע לפי הזמן שצוין בה. אגרת חוב היא למעשה שטר שניתן על ידי לווה למלווה. כאשר חברה כלשהי או גוף ממשלתי או מוניציפאלי מעוניין לגייס כסף מהציבור הוא יכו

¬¬¬אִגֶּרֶת חוֹב )אג"ח(:

מגייסות חברות מסחריות כסף למימון השקעות ופעילות שוטפת. ישנן מספר סוגים של אגרות חוב: ישנן ממשלתיות באמצעותן מגייסת ממשלה כסף למימון הוצאותיה או השקעותיה. ישנן קונצרניות באמצעותן להנפיק אגרות חוב בתמורה להלוואה שניתנת לו על ידי רוכשי האגרות – המלווים. האיגרת נושאת ריבית נקובה והיא תיפרע לפי הזמן שצוין בה. אגרת חוב היא למעשה שטר שניתן על ידי לווה למלווה. כאשר חברה כלשהי או גוף ממשלתי או מוניציפאלי מעוניין לגייס כסף מהציבור הוא יכו