דברו איתנו

ערכי בסדנו

חזון בסדנו

קבוצת 'בסדנו' חרתה על דגלה יעד אחד – לתרום לעולם טוב יותר. ומכאן נגזרת בחירת ההשקעות של הקבוצה. הקבוצה לא תשקיע במיזמים הנוגדים את ההלכה או במיזמים שאין בהם תועלת לעולם. גם אם יש בהם פוטנציאל רווח גדול.

בסדנו פועלת בשקיפות וממקסמת את פוטנציאל הרווח אותו היא יכולה להשיג עבור משקיעיה. כתפיסת יסוד החליטה הנהלת הקבוצה להציע למשקיעים אך ורק השקעות שהקבוצה עצמה משקיעה בהן ישירות. בסדנו פועלת בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך בישראל ובעולם וכל פעילותה נעשית אך ורק בהתאם להוראות ההלכה. הפיקוח ההלכתי נעשה על־ידי ועד הפיקוח ההלכתי שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים.

שקיפות בסדנו

פועלים בשקיפות
בסדנו פועלת מול משקיעיה ומול החברות בה היא משקיעה בשקיפות מלאה. פעילותה מפוקחת על־ידי רשות ניירות ערך וכל השקעה מוצעת למשקיעים רק אחרי בדיקה יסודית וכשהיא עומדת בכללי רשות ני"ע. בסדנו מקפידה לעדכן את המשקיעים בכל התפתחות רלוונטית להשקעתם ובחלק מההשקעות אף מעניקה רשת ביטחון לכספי הקרן של ההשקעה באמצעות אחת החברות בקבוצה.