דברו איתנו

השקעה בכשרות מהדרין

בסדנו פועלת בליווי ופיקוח הלכתי צמוד של ועד הפיקוח ההלכתי שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים. כחברה שחרתה על דגלה שקיפות והשקעה חיובית בלבד, פועלת קבוצת בסדנו בהתאם להנחיות ההלכה. לא אחת מוותרת החברה על השקעות בעלות פוטנציאל שנחזה להיות גבוה בשל חשש מפני איסור הלכתי כלשהו. כל הפעילות נעשית תחת הוראות היתר עסקה המאושר בכל שנה מחדש על־ידי בד"ץ העדה החרדית ירושלים.