תודה!

ההרשמה להשקעת הנדל”ן באמצעות תשקיף בניו הייבן, ארה”ב,

הסתיימה בתאריך 3/12/2017 (ט”ו כסלו).

בסדנו ושותפות ‘סקסס ניו הייבן לבל’ מודות לכל הנרשמים והמתעניינים!

 

לכתבה על הרישום וגיוס הכספים >>

רוצים להתייעץ? להיפגש? לקבל עדכונים? אנחנו פה בשבילכם: