מהי השקעה?

ההכנסה יכולה להיות פירותית או הונית. השקעה פירותית כשמה כן היא: הכנסה שוטפת מפירות ההשקעה, כגון דמי שכירות שהם פירות שצמחו מן העץ – הבית - שקניתי. ההשקעה יכולה להיות גם הונית, כלומר ערכה של ההשקעה עצמה גדל, כמו למשל השקעה בנדל"ן שבה עולה ערך הנכס.
מאת: מתי גרינפלד | 10.01.2017

ההכנסה יכולה להיות פירותית או הונית. השקעה פירותית כשמה כן היא: הכנסה שוטפת מפירות ההשקעה, כגון דמי שכירות שהם פירות שצמחו מן העץ – הבית - שקניתי. ההשקעה יכולה להיות גם הונית, כלומר ערכה של ההשקעה עצמה גדל, כמו למשל השקעה בנדל"ן שבה עולה ערך הנכס.

קיימים שלושה סוגי השקעה עיקריים:

  • נדל"ן: מגרש, דירה, בית, בניין מגורים, משרד, מחסן וכדומה. השקעה מסוג זה עתידה לייצר הכנסה פירותית שוטפת מדמי שכירות, ולעתים מלווה גם ברווח הוני בזכות עליית ערך הנכס. כידוע, אנשים רבים שקנו דירה בשנים האחרונות הרוויחו בכפליים - בנוסף לדמי השכירות שהם התשואה על הנכס, הם נהנו במקביל גם מעליית שווי הדירה.

 

  • השקעה בניירות ערך: רכישת מניות, אופציות, מלווה קצר מועד (מק"מ) או אגרות חוב (אג"ח), מתוך הערכה שערך הנייר יעלה בעתיד. להבדיל ממסחר בניירות ערך, השקעה מתייחסת לעליית ערך הנייר לטווח ארוך של יותר מ-6 חודשים. גם כאן שני סוגי ההחזר אפשריים - הכנסה שוטפת (למשל מדיבידנד), ותשואה הונית שהיא עליית שווי הנייר.

 

  • השקעה בעסק: השקעה תמורת בעלות על חלק מהעסק. חלוקת רווחים של העסק מספקת למשקיעיו הכנסה פירותית, וכשהעסק משגשג עולה גם שוויו וכך נוצרת הכנסה הונית. משקיעים פסיביים בעסק אינם מתערבים בניהול העסק עצמו, בעוד שמשקיעים אקטיביים ידאגו להתעדכן באופן תקופתי ויוכלו להשפיע ממשית על החלטות ניהוליות, בעיקר באמצעות יצירת ועד מייצג למשקיעים וישיבות תקופתיות עם הנהלת העסק.

מהי השקעה טובה? זו העומדת בשלושה תנאים יסודיים: תשואה יציבה, השבחה וביטחון.

אם ניקח שוב דוגמה מענף הנדל"ן, הרי שבענף זה התקיימו בישראל בשנים האחרונות כל התנאים שמנינו: תשואה יציבה - של כ-4% בממוצע בשנה מדמי השכירות; השבחה - עליית ערך הנכסים; וביטחון - מדובר בענף הנחשב לאחד הבטוחים ביותר להשקעה, כי הקרן קיימת תמיד.

מאידך, בהשקעה בחברות הייטק מתפתחות למשל, מרכיב הביטחון נמוך יותר מכיוון שערך החברות עשוי לרדת. עם זאת, פוטנציאל התשואה והשבחת הערך שלהן עשוי להיות גבוה במיוחד.

בטורים הבאים נדבר על חיסכון, כולל על תכניות החיסכון החדשות שמציעה לנו המדינה, ונרחיב גם בנושא ההבדל בין השקעות לחסכונות, מבחינת גובה התשואה הפוטנציאלית ורמת הביטחון.

 

במסגרת:

תכנית השקעה

האופן שבו מושקעים כספי הלקוח. יצירת תכנית השקעה מצריכה ידע, הבנת השוק ולימוד מוקדם של תחום ההשקעות וצרכי הלקוח. בחרתם בית השקעות שינהל עבורכם את הכסף? בררו לעומק אודות בית ההשקעות, מומחיותו, היסטוריית הרווחים שלו, האנשים הפועלים בו ויציבותו בניהול השקעות לאורך זמן.

 

רוצים להתייעץ? להיפגש? לקבל עדכונים? אנחנו פה בשבילכם: